สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy,สายไฟ ราคา,สาย thw ราคา,สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, thw ราคา

  

สายไฟ

อุปกรณ์ท่อสายไฟ

 

ท่อร้อยสายไฟ

ราคาสายไฟ

 

 
   ท่อลูกฟูก
     ราคาสายไฟฟ้า รวม (Price)
    

 

  

 

ท่อ

สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy,สายไฟ ราคา,สาย thw ราคา,สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, thw ราคา

สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy,สายไฟ ราคา,สาย thw ราคา,สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, thw ราคา


สายไฟ

 

ราคาสายไฟฟ้า Electrical Cable Price article

สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,ราคาสายไฟฟ้า,สายTHW,สายVCT,สายVFF,สายVCT,สายNYY
สายCV,สายVSF,สายCVV,thai yazaki, ราคา thw, สาย thw ราคา, สายKV-CV/XLPE,สายVTF,สายใยแก้วFiber Optic


ลักษณะของสายไฟแต่ละชนิด


1.สายไฟที่ใช้ดูตามอาคาร (Bullding Wire)
  - เป้นสายไฟฟ้าที่มีชนิดฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตกัวนำเป็นทองแดงแรงดันไฟฟ้า
300 V , 600 V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ. (TIS) เช่น สายไฟฟ้าชนิด THW,VAF,VAF-GRD

2. สายไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ (Low voltage power cable)
  - สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้า
NYY, NYY-N, NYY-GRD
  - สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องสา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า
0.6/1 KV-CV/XLPE

3. สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง (Medlum voltage power cable)
  -  สายไฟฟ้าที่มีขานดฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่
1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE , 3.6/6(7.2) KV-CV/XLPE , 6/10(12) KV-CV/XLPE เป็นต้น

4. สายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูง (HIGH VOLTAGE POWER CABLE)
  - สายไฟฟ้าที่ขนาดชนิดฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่
12/20(24) KV-CV/XLPE,18/30(36) KV-CV/XLPE, 69KV-CV/XLPE (Copper wire screened) / XLPE และ
115 KV-CE (Copper wire screened) / XLPE เป็นต้น

5. สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable)
  - สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบ ขนาดแรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVV
ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F

6. สายไฟฟ้าชนิดอ่อน (FLEXBLE WIRE)
  - เป็นสายแรงดันต่ำ ขนาดแรงดัน 750 V ชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง
เส้นอ่อนเหมาะสำหรับงานที่ต้องขับเคลื่อนไปมา เช่น สายไฟฟ้าชนิด VCT, VCT-GRD

7. สายไฟฟ้ามี่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้ 60 องศา , 70 องศา , 90 องศา
105 องศา เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็น , ทีวี , เตารีด , แอร์ เป็นต้น เช่นสายไฟฟ้าชนิด VFF , VTF , VSF

8. สายโทรศัพท์
  - สายโทรศัพท์ภายในอาคาร เช่น สายชนิด TIEV , TPEV
  - สายโทนศัพท์ภายนอกอาคาร เช่น สายชนิด AP , AP-FIG-8 , AP-FSF

9. สายชนิดใยแก้ว (Flber Optlc)

10.สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ
  - สายไฟฟ้าที่มีเกราะป้องกันการกระแทกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้าชนิด SWA (STEEL WIRES ARMOR)
AWA (ALUMNUM WIRES ARMOR), CWA (COPPER WIRES ARMOR)
  - สายไฟฟ้าชนิดที่มีตะกั่วคั่นอีกชั้น เพื่อป้องกันการซึมของน้ำ และ น้ำมัน
  - สายไฟฟ้าชนิดที่กันหนูและปลวก กัดแทะ (Antl Rodent  , Anti Temite)
  - สายไฟฟ้าชนิดทนวงไฟ , ทนไฟ , มีควันน้อย , ไมมีพิษ (FLAME RETARDANT , FIRE RETARDANT , LOW SMCKE FREE HALOGEN)
  - สายไฟฟ้าชนิดตัวนำเป็นอลูมิเนียม มีทั้งชนิดสายเปลือยและสายที่มีฉนวนหุ้ม เช่น AAC , ACSR , THW-A , SAC เป็นต้นราคาสายไฟ
ราคาสายไฟ 

สายไฟเดินในบ้าน Housing Wire(VAF)สายแบนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี.แรงดัน 300V(ราคา/ขด)

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

2x0.5

 -

 -

 472.00

 -

2x1

 883.00

883.00 

830.00 

750.00 

2x1.5

1,236.00 

1,236.00 

1,200.00 

1,057.00 

2x2.5

1,987.00 

1,987.00 

1,935.00 

1,576.00 

2x4

3,162.00 

3,162.00 

2,995.00 

2,357.00 

2x6

5,171.00 

5,171.00 

4,770.00 

3,536.00 

2x10

8,137.00 

8,137.00 

 7,710.00

5,604.00 

2x16

12,468.00 

12,468.00 

11,950.00 

8,543.00


สายเคเบิลเดินภายในอาคาร Building Wire And Cables(THW )สายกลมแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

0.5

 -

 4.50

-

 -

1

5.80

5.80

5.80

5.80

1.5

 8.20

7.70 

7.70 

 7.70

2.5

11.40

11.40

11.40

11.40 

4

17.20

17.20 

17.20 

17.20 

6

28.30 

28.30 

28.30 

10

49.30

49.30 

49.30 

49.30 

16

76.50 

76.50 

76.50 

76.50 

25

 120.00

120.00 

120.00 

120.00 

35

159.30

159.30

159.30

159.30

50

229.20

229.20

229.20

229.20

70

327.70

327.70

327.70

327.70

95

451.50

451.50

451.50

451.50

120

572.00

572.00

572.00

572.00

150

700.00

700.00

700.00

700.00

185

879.00

879.00

879.00

879.00

240

1,153.00

1,153.00

1,153.00

1,153.00

300

1,445.00

1,445.00

1,445.00

1,445.00

400

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

500

2,395.00

2,395.00

2,395.00

2,395.00


สายส่งกำลังไฟฟ้าPower Wires And Cables(NYY)สายส่งกำลังไฟฟ้าใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)

ขนาดสาย SQ mm.

1C

2C

3C

4C

1

22.50

43.40

48.95

55.70

1.5

25.00

48.10 

54.90

 63.30

2.5

29.20

57.60

67.40

78.80

4

39.40

81.50 

96.95 

116.60 

6

58.80

112.90 

140.00 

170.50

10

70.50

159.80

205.00

260.20

16

98.80 

226.20

301.00

392.30

25

 144.60

332.60 

460.10 

590.40 

35

196.00

441.10

622.30

859.00

50

259.70

630.30

874.70

1,115.00

70

352.80

891.00

1,183.70

1,550.00

95

474.00

1,200.00

1,656.90

2,155.00

120

608.00

1,490.00

2,092.00

2,726.00

150

746.00

1,830.00

2,546.00

3,338.00

185

928.00

2,288.00

3,170.00

4,189.00

240

1,209.00

2,992.00

4,145.00

5,519.00

300

1,507.00

3,724.00

5,136.00

6,850.00

400

1,928.00

-

-

-

500

2,527.00

-

-

-


สายไฟอ่อนชนิดกลม Flexible Wire And Cable(VCT) YAZAKI หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)

ขนาดสาย SQ mm.

2C

3C

4C

0.5

19.70

22.90

29.00

0.75

22.30 

27.90

 37.10

1

26.10

35.40

44.10

1.5

34.60 

43.90 

56.80 

2.5

55.70 

79.40 

88.70

4

79.50

100.40

127.50

6

112.90

146.90

191.20

10

195.30 

256.30 

335.50

16

280.00

379.00

485.40

25

441.50

571.00

731.40

35

585.10

798.00

1.018.00


สายไฟอ่อนชนิดกลม Flexible Wire And Cable(VCT) FUHRER หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)

ขนาดสาย SQ mm.

2C

3C

4C

0.5

12.85

14.90

18.90

0.75

14.60

18.30

24.20

1

17.00

23.10

28.90

1.5

22.60

28.70

37.10

2.5

36.40

51.90

58.00

4

52.00

65.60

83.40

6

72.95

96.10

125.00

10

127.70

167.00

219.40

16

183.10

243.50

313.60

25

274.80

365.00

469.40

35

364.60

490.00

633.50


สายไฟอ่อนชนิดแบน Flexible Wire And Cable(VFF)แกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 300V(ราคา/เมตร)

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

2x0.5

 6.90

 -

 472.00

 -

2x0.75

 9.70

883.00 

830.00 

750.00 

2x1

11.80 

1,236.00 

1,200.00 

1,057.00 

2x1.5

15.70 

1,987.00 

1,935.00 

1,576.00 

2x2.5

23.80 

3,162.00 

2,995.00 

2,357.00 


***หมายเหตุ/Remark : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า...โปรดตรวจสอบราคาและ%ส่วนลดกับทางร้านก่อนสั่งซื้อ

Copyright © 2011 C.Grow All Rights Reserved.

                       สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ, สาย thw, ท่อร้อยสาย, สาย vaf, สาย vct,สาย nyy