สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy,สายไฟ ราคา,สาย thw ราคา,สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, thw ราคา

  

สายไฟ

อุปกรณ์ท่อสายไฟ

 

ท่อร้อยสายไฟ

ราคาสายไฟ

 

 
   ท่อลูกฟูก
     ราคาสายไฟฟ้า รวม (Price)
    

 

  

 

ท่อ

สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy,สายไฟ ราคา,สาย thw ราคา,สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, thw ราคา

สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,อุปกรณ์ไฟฟ้า,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy,สายไฟ ราคา,สาย thw ราคา,สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, thw ราคา


สายไฟ

 

Welcome to C.Grow co.,ltd

บริษัท ซี.โกร จำกัด ดำเนินกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสายไฟ สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ thw,สาย thw-a,สายไฟ vaf,สายไฟ vct,สายไฟ nyy, สาย vsf,สายโทรศัพท์, สาย vff,สาย cvv,สาย frc,สาย yazaki สายคอนโทรล หลายขนาด หลายยี่ห้อ 

และเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของการใช้งานไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งชนิดตัวนำทองแดงและอลูมิเนียม รวมทั้งสายเปลือยและสายหุ้มฉนวน ทั้งฉนวน PCV,PE และ XLPE.........Read More >>

ติดต่อเรา

คุณฐิตารีย์   Tel : 081-234-5148
คุณฐิตารีย์   Tel : 081-932-5732 (ต่างจังหวัด)
คุณณิชา      Tel : 061-239-2365

Product

สายไฟ,สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy, สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, ราคาสายไฟ,สายไฟ ราคา, สาย thw ราคา,thw ราคา

LXPE Insulated Cable

สายไฟ,สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy, สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, ราคาสายไฟ,สายไฟ ราคา, สาย thw ราคา,thw ราคา

Aerial Bundled Cable

สายไฟ,สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy, สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, ราคาสายไฟ,สายไฟ ราคา, สาย thw ราคา,thw ราคา

Flexible Power Cable

สายไฟ,สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy, สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, ราคาสายไฟ,สายไฟ ราคา, สาย thw ราคา,thw ราคา

Mineral Insulated Copper Cable

สายไฟ,สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy, สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, ราคาสายไฟ,สายไฟ ราคา, สาย thw ราคา,thw ราคา

Mi-Cable

สายไฟ,สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy, สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, ราคาสายไฟ,สายไฟ ราคา, สาย thw ราคา,thw ราคา

XLPE Power Cable

สายไฟ,สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy, สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, ราคาสายไฟ,สายไฟ ราคา, สาย thw ราคา,thw ราคา

PVC Insulated Copper Cable

สายไฟ,สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, สาย thw,สาย vaf,สาย vct,สาย nyy, สายไฟ thw,ขนาดสายไฟ,สาย vsf,สายโทรศัพท์,สาย vff,สาย cvv,สายไฟ vct,สาย thw-a,สาย frc,สายไฟ yazaki,สายไฟ nyy,สายคอนโทรล,สายไฟ vaf, thai yazaki, ราคาสายไฟ,สายไฟ ราคา, สาย thw ราคา,thw ราคา

Overlead Power Cable

สายไฟ

ท่อร้อยสายไฟ

Daiwa, rsi,ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,ท่อ emt, ท่อ imc, ท่อ emt ราคา, conduit emt, ท่อ rsc, ท่อ Panasonic, ท่อ conduit, ท่อ pat, ท่อ imc ราคา, panasonic conduitท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,ท่อ emt, ท่อ imc, ท่อ emt ราคา, conduit emt, ท่อ rsc, ท่อ Panasonic, ท่อ conduit, ท่อ pat, ท่อ imc ราคา, panasonic conduit, Daiwa, rsiท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,ท่อ emt, ท่อ imc, ท่อ emt ราคา, conduit emt, ท่อ rsc, ท่อ Panasonic, ท่อ conduit, ท่อ pat, ท่อ imc ราคา, panasonic conduit, Daiwa, rsi

ท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,ท่อ emt, ท่อ imc, ท่อ emt ราคา, conduit emt, ท่อ rsc, ท่อ Panasonic, ท่อ conduit, ท่อ pat, ท่อ imc ราคา, panasonic conduit, Daiwa, rsiท่อร้อยสายไฟ,ท่อร้อยสาย,ท่อ emt, ท่อ imc, ท่อ emt ราคา, conduit emt, ท่อ rsc, ท่อ Panasonic, ท่อ conduit, ท่อ pat, ท่อ imc ราคา, panasonic conduit, Daiwa, rsi

 

ท่อ emt  ชนิดท่อโลหะบาง

ท่อ emt    

ท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing)
ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
ผิวภายในเคลือบด้วยอีนาเมล ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ และมีความมันวาว ปลายท่อเรียบทั้ง 2 ด้านไม่สามารถทำเกลียวได้ มาตรฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีเขียวระบุชนิด และขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ EMT ปัจจุบันมีขนาดตั้งแต่ 1/2" - 2" และยาวท่อนละ 10 ฟุตหรือประมาณ 3 เมตร ดังรูป  

Size (inch)

Outside Diameter

Minimun Wall
Thickness

Length (mm)

Nominal Weight
(KG/PC)

Primary Bundile
(pcs)

Masteer Bundle
(pcs)

1/2

20.70

1.79

3,030

2.85

10

300

3/4

26.14

1.90

3,030

3.94

10

250

1

32.77

2.16

3,025

5.23

5

125

1-1/4

41.59

2.16

3,025

7.48

3

75

1-1/2

47.81

2.29

3,025

8.67

3

75

2

59.93

2.41

3,025

11.65

-

50

2-1/2

72.56

3.56

3,010

18.71

-

40

3

88.29

3.56

3,010

22.87

-

30

3-1/2

100.86

3.56

3,005

26.43

-

20

4

113.40

3.56

3,005

29.84

-

15

ท่อ EMT ใช้เดินลอยในอากาศ หรือฝังในผนังคอนกรีตได้ แต่ห้ามฝังดิน หรือฝังในพื้นคอนกรีต ในสถานที่อันตราย ระบบแรงสูง หรือบริเวณ ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ ขนาดท่อที่มีขายในท้องตลาดคือ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" การดัดท่อชนิดนี้ใช้ bender ที่มีขนาดเท่ากัน สำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้ข้อโค้งสำเร็จรูป ที่วางขายทั่วไปได้เช่น โค้ง 90 องศา เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลท่อ EMT แสดงดังตาราง ( ของ NIPPON white conduit )

===========================================================================

ท่อ imc  ชนิดท่อโลหะหนาปานกลาง

ท่อ imc    

 ท่อร้อยสายไฟ ชนิด ท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit)
 
   ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ผิวภายในเคลือบด้วยอีนาเมล ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ และมีความมันวาว มีความหนากว่าท่อ EMT ปลายท่อทำเกลียวไว้ทั้ง 2 ด้าน มาตรฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีส้ม (บางครั้งอาจเห็นเป็นสีแดง) ระบุชนิดและขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ IMC มีขนาดตั้งแต่ 1/2" - 4" และยาวท่อนละ 10 ฟุต หรือประมาณ 3 เมตร

Size (inch)

Outside Diameter

Minimun Wall
Thickness

Length (mm)

Nominal Weight
(KG/PC)

Primary Bundile
(pcs)

Masteer Bundle
(pcs)

1/2

21.34

2.64

3,030

3.75

10

300

3/4

26.67

2.72

3,030

4.96

10

250

1

33.40

3.20

3,025

7.33

5

125

1-1/4

42.16

3.38

3,025

9.97

3

75

1-1/2

48.26

3.51

3,025

11.94

3

75

2

60.33

3.71

3,025

16.00

-

50

2-1/2

73.03

4.90

3,010

25.62

-

40

3

88.90

5.21

3,010

33.43

-

30

4

114.30

5.72

3,005

47.38

-

15

5

141.30

6.22

2.995

64.38

-

10

6

168.28

6.76

2.995

84.05

-

 5

ท่อ IMC ใช้เดินนอกอาคาร หรือฝังในผนัง-พื้นคอนกรีตได้ ขนาดท่อที่มีขายในท้องตลาดคือ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" , 3" , 3 1/2" และ 4" การดัดท่อชนิดนี้ใช้ hickey ที่มีขนาดเท่ากัน สำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้ข้อโค้งสำเร็จรูป ที่วางขายทั่วไปได้เช่น โค้ง 90 องศา เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลท่อ IMC แสดงดังตาราง ( ของ NIPPON white conduit )===========================================================================

ท่อ rsc  ชนิดท่อโลหะหนา

ท่อ rsc    

 ท่อร้อยสายไฟ ชนิด ท่อโลหะหนา (Rigid Steel Conduit)
ทำด้วยแผ่นเหล็กกล้าชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีทั้งผิวภายนอกและภายใน ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ แต่ผิวจะด้านกว่าและหนากว่าท่อ EMT และ IMC ปลายท่อทำเกลียวไว้ทั้ง 2 ด้าน มาตรฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีดำ ระบุชนิดและขนาดของท่อ เรียกกันทั่วไปว่าท่อ RSC มีขนาดตั้งแต่ 1/2" - 6" และยาวท่อนละ 10 ฟุตหรือประมาณ 3 เมตร

Size (inch)

Outside Diameter

Minimun Wall
Thickness

Length (mm)

Nominal Weight
(KG/PC)

Primary Bundile
(pcs)

Masteer Bundle
(pcs)

1/2

21.34

2.64

3,030

3.75

10

300

3/4

26.67

2.72

3,030

4.96

10

250

1

33.40

3.20

3,025

7.33

5

125

1-1/4

42.16

3.38

3,025

9.97

3

75

1-1/2

48.26

3.51

3,025

11.94

3

75

2

60.33

3.71

3,025

16.00

-

50

2-1/2

73.03

4.90

3,010

25.62

-

40

3

88.90

5.21

3,010

33.43

-

30

4

114.30

5.72

3,005

47.38

-

15

5

141.30

6.22

2.995

64.38

-

10

6

168.28

6.76

2.995

84.05

-

 5

ท่อ RSC ใช้เดินนอกอาคาร หรือฝังในผนัง-พื้นคอนกรีตได้ ขนาดท่อที่มีขายในท้องตลาดคือ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" , 3" , 3 1/2", 4" ,5" และ 6" การดัดท่อชนิดนี้ใช้ hickey หรือเครื่องดัดท่อไฮดรอลิกที่มีขนาดเท่ากัน สำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้ข้อโค้งสำเร็จรูป ที่วางขายทั่วไปได้เช่น โค้ง 90 องศา เป็นต้น ตัวอย่างข้อมูลท่อ RSC แสดงดังตาราง ( ของ NIPPON white conduit )

 

บริษัท ซี.โกร จำกัด 126 ห้อง 109 ชั้น 1 ซ.สุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260

 

           

Copyright © 2011 C.Grow All Rights Reserved.

                       สายไฟ,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟ, สาย thw, ท่อร้อยสาย, สาย vaf, สาย vct,สาย nyy